Islam Siroh

Kisah Masuk Islamnya Umar bin Khattab

Tatkala Amr bin Al-Ash dan Abdullah bin Abu Rabi’ah bertemu dengan orang-orang Quraisy dalam keadaan gagal menarik pulang sahabat-sahabat Rasululah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam, dan Najasyi tidak memperkenankan permintaan mereka, pada saat itulah Umar bin Khaththab memeluk Is lam. la sosok yang mempunyai harga diri yang tinggi dan anti penghinaan. Sahabatsahabat Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa […]

Islam Siroh

Kekejaman Kaum Musyrikin Atas Orang-orang Lemah yang Baru Masuk Islam

Orang-orang Quraisy meneror orang-orang yang masuk Islam dan mengikuti Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam. Setiap kabilah menangkap kaum Muslimin yang berada di kabilahnya kemudian memenjara mereka, menghajar mereka, membiarkan mereka lapar dan haus, dan menjemur mereka di padang pasir Makkah jika musim panas sedang membara. Mereka menyiksa orang-orang yang lemah di antara kaum Muslimin. Mereka […]

Islam Siroh

Para Sahabat Yang Pertama Masuk Islam

Khadijah Masuk Islam Khadijah binti Khuwailid mengimani Rasulullah Shallalahu ‘alaihi wa Sallam dan membenarkan seluruh yang beliau bawa dari Allah serta memberikan dukungan sepenuhnya dalam melaksanakan perintah Allah. Khadijah binti Khuwailid adalah wanita pertama yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, serta membenarkan apa yang beliau bawa dari Allah. Dengan masuk Islamnya Khadijah binti Khuwailid, beban […]