Lima Macam Kegelapan dan Penerangnya

Abu Bakar Ash-Shiddiq r.a. berkata:

Kegelapan itu ada limadan lapu penerangnyapun ada lima, yaitu:

  1. Cinta dunia adalah suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah ketaqwaan.
  2. Berbuat dosa adalah suatu kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bertobat.
  3. Kubur adalah kegelapan, sedangkan lampu penerangnya adalah bacaan: ‘Laa ilaaha illallah Muhammadur Rasulullah.
  4. Alam akhirat itu penuh kegelapan, sedangkan penerangnya adalah amal shalih.
  5. Shirath (jembatan penyebrangan diatas neraka) sangat gelap, sedangkan penerangnya adalah yakin.


*Dari Kitab Nashaihul ‘Ibad, Imam Nawawi Al-Bantani

Post Author: Hasanudin, M.Pd

Hasanudin, M.Pd | Email : hasanudin@live.com | Telegram : @hasanudinsz